Kryzys bankowy

Kryzys bankowy, to jeden z rodzajów kryzysu finansowego. Gdy system bankowy danego kraju nie jest w stanie wypełnić dobrze swojej funkcji, tzn. nie ma płynności finansowej, która polega na wypłacalności, regulowaniu zobowiązań, to jest mowa o kryzysie bankowym. Banki są niewypłacalne w momencie, gdy posiadają pasywa przekraczające rynkową wartość aktywów. Prowadzi to do upadku banków.

Sposobem na kryzys bankowy jest udzielany przez rząd tzw. zastrzyk finansowy

Sposobem na kryzys bankowy jest udzielany przez rząd tzw. zastrzyk finansowy

Zapobiec temu może rząd ratując banki, czy instytucje kredytowe tzw. zastrzykiem finansowym. Zapobiega to pogarszaniu się tragicznej sytuacji tych instytucji i banków.
Kryzys bankowy jest ciężko dostrzegalny w początkowym stadium. Wpływ na to ma tajemnica bankowa, którą objęte są dokonywane operacje bankowe, a także wiąże się to z tuszowaniem niewypłacalności dłużników banku przez udzielanie kolejnych pożyczek na spłatę już istniejącego zadłużenia. Nie ma nad tym wystarczającej kontroli, więc początek kryzysu bankowego zostaje niezauważony. Dostrzegany jest w późniejszych etapach, w których okazuje się, że bank ma już takie problemy, że sam nie jest w stanie sobie poradzić.

Gdy banki zagrożone są upadłością, rząd za pomocą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego udziela im finansowej pomocy.
Hierarchia ważności udzielania pomocy przez fundusz na przestrzeni lat zmieniała się. Zależało to od sytuacji w jakiej znajdował się system bankowy. Jeszcze kilka lat temu najważniejsi byli klienci banku, wypłacanie przede wszystkim ich, gdy bank upadał. W późniejszym czasie pomoc funduszu nakierowana była przede wszystkim na likwidowanie przyczyn, które mogłyby doprowadzić do upadku banku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w banku. Obecnie w stu procentach gwarantowane są depozyty do równowartości 100.000 euro, przy czym gdy następuje realizacja gwarantowanego depozytu wypłaca się go w złotówkach, bez względu na to w jakiej walucie środki zostały zdeponowane. Kwota o równowartości 100.000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do funduszu.

Przyczyny powstawania kryzysu bankowego:

  • złe kredyty
  • spadek wartości akcji, obligacji i innych papierów wartościowych posiadanych przez banki
  • upolitycznienie działalności banków
  • korupcja
  • gwałtowne załamanie kursów walut.

Kryzys bankowy może zacząć się w momencie, gdy klienci banków zaczną masowo wypłacać z nich pieniądze. Taka sytuacja nazywana jest runem na kasy bankowe. Może ona doprowadzić do upadku banku. Przyczyną tego stanu rzeczy może być brak zaufania do banku spowodowany powszechnym przekonaniem o jego złej kondycji.
Ludzie masowo wypłacają pieniądze, bo boją się, że ich nie odzyskają w momencie, gdy bank upadnie.

Określonej metody zwalczania takiego kryzysu nie ma. Najlepiej byłoby do niego nie dopuścić. Znaczącą rolę odgrywa tutaj nadzór bankowy, który monitoruje działalność banku, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego a także tworzenie kontrolowanych norm ostrożnościowych.

Kryzys bankowy danego kraju jest niebezpieczny, jeśli podejmuje się decyzje o jego zażegnaniu zbyt późno. Przerodzić się on może w kryzys finansowy, a przenikając się wzajemnie może to doprowadzić do spowolnienia rozwoju gospodarczego, to z kolei prowadzi do tego, że inne kraje zarażają się kryzysem i sytuacja zatacza koło. Kryzys bankowy prowadzi do kryzysu finansowego, a ten z kolei do kryzysu banków europejskich, a te do globalnego kryzysu gospodarczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*